top of page

עיצובים לדפוס שמשלבים אומנות ופונקציונליות. בפרויקטים המוצגים, יצרתי עיצובים מתוחזקים וייחודיים לדפוס. השפה היצירתית שלי וההבנה העמוקה שלי במדפסות יוצרים עיצובים שמשלבים אומץ ואמנות, כדי להבטיח תוצאות אסטיות, מדוייקות ומושלמות.

עיצובים לדפוס

ג'וני בר יין, הוצאת יהלום, הולדינג, קלין-ניו, ג'ונטלו ועוד

bottom of page