top of page

עיצובים לסושיאל מדיה המותאמים באופן ייחודי לכל מותג, ע"פ הסגנון העיצובי שלו והמטרות שלו ברשתות החברתיות. אני מאמינה בכוחו של העיצוב בעולם הדיגיטלי, וביכולתכם לשדר את המסרים שלכם בצורה מרשימה ומקורית. אני מתחייבת ליצור עיצובים שיתאימו לאופי ולסגנון הפרופיל שלכם.

עיצובים לסושיאל מדיה

קליינטורה, סטודיו אבאל'ה, ארבעיים ושתיים, גינות אמריליס, שביט גינון, איתו פטיסרי ועוד